Politik i kommunstyrelsen

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till kommunalråden i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar hittar du på sidan om kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen och dess ledamöter ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs, följs upp och utvärderas.