Utveckling av stadens verksamheter

Område Utveckling av stadens verksamheter ansvarar för att samordna och driva utveckling inom Göteborgs Stad, som primärt ger resultat inom stadens verksamheter, samt nytta för medborgarna.

Området arbetar med att samordna och driva utveckling av övergripande frågor inom kärnverksamheterna, till exempel kvalitet, digitalisering, innovation, ledarskap och organisationskultur. Funktionerna Äldreombudsman och funktionshinderombudsman ingår i området.

Lisbeth Nilsson
Direktör
Telefon: 031-368 01 90
E-post: lisbeth.nilsson@stadshuset.goteborg.se

I område Utveckling av stadens verksamheter ingår följande avdelningar och enheter.

Kvalitet och verksamhet

Anette Johannesson
Avdelningschef
Telefon: 031-368 03 36
E-post: anette.johannesson@stadshuset.goteborg.se

Säkerhet och beredskap

Filip Lundgren
Avdelningschef
Telefon: 031-368 00 65
E-post:  filip.lundgren@stadshuset.goteborg.se

Trygghet och samhälle

Gabriella Nässén
Avdelningschef
Telefon: 031 368 00 63
E-post: gabriella.nassen@stadshuset.goteborg.se

Avdelningen arbetar med att ta initiativ till, samt stödja och driva nätverk och samarbetsprojekt som ska leda till konkreta åtgärder mot gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillåten påverkan. Avdelningen arbetar långsiktigt och strukturellt med att försvåra för kriminell verksamhet och otillåten påverkan genom Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.

Senior Göteborg

Kerstin Karlsson
Enhetschef
Telefon: 031-368 03 06
E-post: kerstin.karlsson@stadshuset.goteborg.se

Senior Göteborg är Göteborgs Stads utvecklingscenter för äldrefrågor och arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen för att Göteborg ska vara en bra stad att åldras i. 

Läs mer om Senior Göteborg

Läs mer om äldreombudsmannen

Kontrakt och uppföljning

Gisela Askne
Enhetschef
Telefon: 031-368 00 03
E-post: gisela.askne@stadshuset.goteborg.se