Trygghet och säkerhet

Område Trygghet och säkerhet ansvarar för att strategiskt leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads arbete avseende säkerhet, samhällsskydd och krisberedskap samt åtgärder mot gängkriminalitet och otillåten påverkan. I området ingår också kommunfullmäktiges representationsverksamhet samt stöd och service internt stadsledningskontoret.

Gabriella Nässén
Chef område Trygghet och säkerhet
Telefon: 031-368 00 63
E-post: gabriella.nassen@stadshuset.goteborg.se

I området ingår följande avdelning.

Samhällsskydd och beredskap

Avdelningen Samhällsskydd och beredskap arbetar med att strategiskt leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads arbete avseende säkerhet, samhällsskydd och beredskap samt administrerar Stadens Tjänsteman i Beredskap (TIB)-funktion och krisledningsfunktion.

Avdelningen arbetar också med att ta initiativ till, samt stödja och driva nätverk och samarbetsprojekt som ska leda till konkreta åtgärder mot gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillåten påverkan. Avdelningen arbetar långsiktigt och strukturellt med att försvåra för kriminell verksamhet och otillåten påverkan genom Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet.

Filip Lundgren
Avdelningschef
Telefon: 031-368 00 65
E-post: filip.lundgren@stadshuset.goteborg.se

I området ingår följande enhet.

Stöd, service och representation

Enheten Stöd, service och representation ansvarar för representationsverksamheten för kommunfullmäktige och den politiska organisationen. Enheten ger stöd och service till stadsledningskontorets verksamheter samt den politiska organisationen genom vaktmästeri, lokaler, säkerhet och städ.

Cornelia Lönnroth
Enhetschef
Telefon: 031-368 04 57
E-post: cornelia.lonnroth@stadshuset.goteborg.se