Stadsutveckling - stadsledningskontoret

Område Stadsutveckling leder och samordnar frågor inom stadsutvecklingsområdet och arbetar för utveckling av ett hållbart Göteborg - socialt, ekonomiskt, och ekologiskt.

Magnus Sigfusson
Direktör område stadsutveckling
Telefon: 031-368 01 12
E-post: magnus.sigfusson@stadshuset.goteborg.se

I område stadsutveckling ingår följande avdelningar.

Stadsutveckling

Jessica Granath
Avdelningschef
Telefon: 031-368 02 37
E-post: jessica.granath@stadshuset.goteborg.se

Lokalsekretariatet

Jörgen Samuelsson
Enhetschef
Telefon: 031-368 00 34
E-post: jorgen.samuelsson@stadshuset.goteborg.se

Lokalsekretariatet ansvarar för den strategiska planeringen av lokaler för verksamheter inom Göteborgs Stad. Lokalsekretariatet samordnar också lokalbehovet för Göteborgs Stads verksamheter och arbetar för att kommunens lokaler utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsområden i Göteborg, läs mer på Stadsutveckling Göteborg.