Ledning för stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och leds av stadsdirektören. Stadsledningskontoret ger stöd till kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter och ekonomi.

Eva Hessman

Stadsdirektör
Telefon: 031-368 01 96
E-post: eva.hessman@stadshuset.goteborg.se

Jonas Kinnander

Direktör
Ärende och utredning
Telefon: 031-368 05 45
E-post: jonas.kinnander@stadshuset.goteborg.se

Lisbeth Nilsson

Direktör
Utveckling av stadens verksamheter
Telefon: 031-368 01 90
E-post: lisbeth.nilsson@stadshuset.goteborg.se

Magnus Sigfusson

Direktör
Samhälle och omvärld
Telefon: 031-368 01 12
E-post: magnus.sigfusson@stadshuset.goteborg.se

Magnus Andersson

Tf ekonomidirektör
Planering, uppföljning, analys och ekonomi
Telefon: 031-368 00 74
E-post: magnus.andersson@stadshuset.goteborg.se

Helena Mehner

Direktör
Kommunikation
Telefon: 031-368 06 03
E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Tina Liljedahl-Scheel

Direktör
HR
Telefon: 031-368 00 39
E-post: tina.liljedahl-scheel@stadshuset.goteborg.se

Erica Farberger

Tf chef, förste stadsjurist
Juridik
Telefon: 031-368 02 08
E-post: erica.farberger@stadshuset.goteborg.se 

Anders Roswall

Områdeschef
Kontorsledning
Telefon: 031-368 00 52
E-post: anders.roswall@stadshuset.goteborg.se