Kontorsledning

Område kontorsledning ansvarar för stadsledningskontorets interna budgetprocess, redovisning, ekonomiska styrning, inköp samt planering och uppföljning av kontorets verksamhet. I området ingår också kontorets interna HR-enhet och administrativt stöd.

Anders Roswall
Controller, chef område kontorsledning
Telefon: 031-368 00 52
E-post: anders.roswall@lstadshuset.goteborg.se

I område kontorsledning ingår följande enheter.

Ekonomi och inköp

Peyman Emami
Ekonomichef
Telefon: 031-368 01 13
E-post: peyman.emami@stadshuset.goteborg.se

HR och administrativt stöd

Helen Rubensson
Personalchef
Telefon: 031-368 01 67
E-post: helen.rubensson@stadshuset.goteborg.se