Juridik - stadsledningskontoret

Område juridik stödjer ledning och samordning av Göteborgs Stad genom att aktivt delta i beredningen av ärenden till kommunstyrelsen, i strategiska dialoger med förvaltningar och bolag, i större projekt och arbetsgrupper, genom råd och stöd som förutom juridiken även innefattar Göteborgs Stads styrdokument samt genom utbildningar i syfte att skapa samsyn i organisationen.

Erica Farberger
Tf chef, stadsjurist
Telefon: 031-368 02 08
E-post: erica.farberger@stadshuset.goteborg.se