Foto: Klas Eriksson

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och stödjer kommunstyrelsen i arbetet med att leda, samordna och följa upp verksamheterna i Göteborgs Stad. Till grund för arbetet ligger Göteborgs Stads budget och verksamhetsplaner.