Foto: Klas Eriksson

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och stödjer kommunstyrelsen samt förvaltnings- och bolagsledningar i uppdraget att leda, styra och utveckla Göteborgs Stads verksamheter. Utgångspunkten är de mål och inriktningar som fastställs av kommunfullmäktige i budget, verksamhetsplaner och övriga dokument.