Studiebesök på stadsbyggnadskontoret

Många vill följa stadsutvecklingen i staden på plats och ju närmare jubileumsåret 2021 vi kommer desto högre blir trycket, men redan nu tar vi emot grupper som är intresserade av hållbarhet, trafikprojekt, evenemangsplanering och värdeskapande aktiviteter.

Målgrupper för våra studiebesök

Eftersom trycket är högt på våra studiebesök så kan vi dagsläget endast ta emot

  • andra kommuner och verk
  • branschnära företag och organisationer
  • delegationer från andra länder.

Intresseförfrågan studiebesök

Om ni är en större grupp som är intresserade av att besöka en eller flera avdelningar på stadsbyggnadskontoret så underlättar det om ni fyller i formuläret för studiebesök som skickas till nina.sunde@sbk.goteborg.se

På vår webbplats för stadsutveckling i Göteborg kan du läsa mer om våra stadsutvecklingsprojekt och hur vi tillsammans arbetar för att bygga samman staden och göra den tätare med nya bostäder och mötesplatser.

I vår e-tjänst plan-och byggprojekt finns alla planer digitalt och i vissa skeden kan du även lämna synpunkter på förslagen som är ute på samråd eller granskning. Vi har även en fysisk utställningshall på Köpmansgatan 20 med aktuella planer som är öppen för allmänheten, vardagar 8-16.30.

Kontaktperson för studiebesök på stadsbyggnadskontoret: nina.sunde@sbk.goteborg.se

Älvrummets utställningshall på Lindholmen Science Park

Skolklasser och större grupper hänvisar vi i första hand till Älvrummet på Lindholmen Science Park, Lindholmspiren 5. Älvrummet är en fysisk utställningshall som visar utvecklingen kring delområdena inom Älvstaden dvs. Centralenområdet, Backaplan, Gullbergsvass, Lindholmen, Frihamnen, skeppsbron, Ringön och Masthuggskajen. Älvrummets guider pratar övergripande om utvecklingen i Älvstaden.

Guidens insats i Älvrummet är kostnadsfri och tar runt 1 1/2 timma. Det finns även möjlighet att få guidningen på engelska men då till en kostnad.

Älvrummet har max 75 stolar att sätta fram för bokade grupper men rekommenderar att man delar upp gruppen på 20 - 40 personer. Det går dock inte att köra två visningar samtidigt och inte heller under lunchtid. Om ni som grupp bara vill ha en kort dragning runt modellen så är inte antalet begränsat.

Bokning sker via alvrummet@alvstranden.goteborg.se

Infrastruktur - utställningshall våning 2026

Till Våning 2026 är skolklasser, företag och andra organisationer och grupper välkomna på studiebesök, där får man lära sig mer om Göteborgs framtida stadsutveckling, med fokus på de tre projekten Hisingsbron, linbanan och Västlänken.

Förutom spännande föredrag får du som besökare ta del av en nyöppnad utställning, där du bland annat kan ta en tur med linbanan i VR-miljö. Du kommer också att få inblick i hur du i framtiden kommer att kunna röra dig på ett smidigare och mer hållbart sätt i Göteborg.

Våning 2026 ligger på våning 13 i Läppstiftet vid Lilla Bommen. Arrangörer av studiebesök är Trafikkontoret Göteborgs Stad och projekt Västlänken på Trafikverket. Bakom utställningen står även Västtrafik. Är du intresserad av ett studiebesök, kontakta: vaning2026@trafikkontoret.goteborg.se

Göteborgs Stadsmuseum

Göteborgs Stadsmuseum har utställningen Urbanum - Människorna bygger staden, från 28 mars 2015 till 28 mars 2021.

International visitors - Internationella studiebesök inom Göteborgsregionen

GreenGothenburg /Göteborgsregionen vänder sig till internationella besökare med intresse för klimatlösningar inom transport, energi, avfall och stadsutveckling. Green Gothenburg är ett samarbete mellan staden och flera lokala kommunala företag - en neutral grupp som erbjuder kunskap, inspiration och relevanta affärskontakter.

In English: Green Gothenburg /the Gothenburg region welcomes visitors with an interest in environmental and climate solutions in the fields of transport, energy, waste, and urban development. Green Gothenburg is a collaboration between the city and a number of local municipal companies – a neutral party offering knowledge, inspiration and relevant business Contacts.