Mötestider i byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden består av nio ledamöter och sex ersättare, valda av kommunfullmäktige för fyra år. Nämndens ordförande är Emmali Jansson (MP). Nämnden sammanträder normalt en gång i månaden, undantaget under sommaren. Mötena är inte öppna för allmänheten. I samband med varje nämndsammanträde hålls en presskonferens.