Mötestider i byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden sammanträder normalt cirka tio gånger per år. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten. Här ser du vilka dagar nämnden sammanträder i år.

Byggnadsnämndens politiker
Sök nämndhandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2021

9 februari
16 mars
20 april (obs delårsrapporten klar först 16 april)
25 maj
22 juni
24 augusti
24 september (obs fredag)
19 oktober
23 november
14 december