Budget och årsrapport för byggnadsnämnden

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Staden ska växa med nära en tredjedel till 2035. Göteborg ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser.

Detta planerade utvecklingssprång genererar ett högt tryck i stadsutvecklingsfrågorna. Det höga trycket märks av inom så gott som samtliga områden och det finns ett ständigt ökat behov av planering och investeringar i bostäder, skolor, verksamhetsytor, infrastruktur med mera.

Staden ska planeras så att förutsättningar för ett jämlikt och hållbart Göteborg ges, där skillnader i hälsa och livsvillkor utjämnas, och där fysiska och sociala barriärer av olika slag, reduceras.

I vår årsrapport nedan kan du se vad vi gjorde för att utveckla staden i denna riktning under förra året, och i vår budget kan du läsa om vad vi planerar att göra under året.

Vill du beställa årsrapporten i tryckt format, eller läsa äldre årsrapporter, vänligen kontakta: sbk@sbk.goteborg.se

Årsrapport 2017

Budget 2018