Byggnadsnämnden

Här hittar du politikerna i byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens grundläggande uppdrag är att ansvara för regleringen av bebyggelse, mark och vatten inom Göteborg. Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för att utveckla Göteborg till en konkurrenskraftig och attraktiv stad, och att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö.

Byggnadsnämnden består av nio ledamöter och sex ersättare, valda av kommunfullmäktige för fyra år. Nämnden sammanträder normalt en gång i månaden, undantaget under sommaren. Mötena är inte öppna för allmänheten. I samband med varje nämndsammanträde hålls en presskonferens

Här kan du söka efter byggnadsnämndens handlingar och protokoll.

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Staden ska växa med nära en tredjedel till 2035. Göteborg ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser.