Verksamheter i socialförvaltningen Sydväst

Barn och unga

Här kan du få hjälp av socialtjänsten i myndighetsärenden och annat stöd som riktar sig till barn och unga. Läs mer på webbsidan för stöd till familj, barn och ungdom

Avdelning Vuxen och försörjningsstöd.

Här kan du få hjälp av socialtjänsten i ärenden som rör vuxna och försörjningsstöd, men också hjälp till andra insatser som rör vuxna. Läs mer på webbsidan för social och familjefrågor

Avdelning Stadsområde, välfärd och fritid.

Här får du kontakt med personer som arbetar med fritidsverksamhet och trygghetsarbete, folkhälsoarbete, samhällsplaneringen och samverkan med civilsamhället. Avdelningen arbetar också med övergripande frågor som våld i nära relationer och dialog och demokrati. Här hittar också Hälsoteket i väster. Läs mer på webbsidan för kultur och fritid Läs mer på Hälsoteket i väster

Avdelning Boende och hemlöshet.

Du som är hemlös kan få stöd i olika former. Här kan du läsa vart du kan vända dig.

Stöd till hemlösa

Du som lever i hemlöshet kan själv söka stöd i olika former eller ta kontakt med ditt socialkontor för att få stöd. Läs mer på sidan Stöd till hemlösa

Utsatta EU-medborgare

Det finns akutboenden, förskola och andra aktiviteter för EU-medborgare som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Mycket av arbetet sker i samarbete med stadens frivilliga organisationer. Läs mer på sidan Stöd till utsatta EU-medborgare.

För dig som arbetar inom det sociala området

Arbetar du inom det sociala området i Göteborg kan du gå till boendeverksamhetens webbplats Alternativboende för att läsa mer om alla våra boenden. Läs mer på alternativboendes webbplats

Avdelning Samlad placerings- och inköpsfunktion (Spink)

Spink arbetar för att personer som behöver insatser, boende eller vissa tjänster ska få rätt insats till rätt kostnad. Avdelningen är ett stöd för andra förvaltningar i att leta platser och lämpliga leverantörer. Läs mer på Samlad placerings- och inköpsfunktion (Spink)