Socialnämnden Sydväst

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i socialnämnden Sydväst

Nämndens uppdrag

Socialnämnden Sydväst beslutar om frågor som rör socialt stöd, fritid, folkhälsa och stadsområdet. Nämnden fastställer verksamheternas mål, inriktning, kvalitet och omfattning.

Nämndens mötestider

Socialnämnden Sydväst sammanträder onsdagar klockan 17:00 på förvaltningens huvudkontor, Zirkongatan 7.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll för socialnämnden Sydväst.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga. Du lämnar din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet inom tre veckor från att du fått beslutet.