Socialnämnden Sydvästs uppdrag

Socialnämnden Sydväst beslutar om frågor som rör socialt stöd, fritid, folkhälsa och stadsområdet. Nämnden fastställer verksamheternas mål, inriktning, kvalitet och omfattning.

Du kan läsa mer om socialförvaltningens Sydvästs uppdrag i Reglemente för socialförvaltningen Sydväst.

I socialnämnden Sydväst sitter politiker som utses av Göteborgs Kommunfullmäktige - elva ledamöter och elva ersättare. Den politiska sammansättningen av nämnden motsvarar mandatfördelningen i fullmäktige. Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden, vanligtvis sista onsdagen i månaden. Mötena är öppna för allmänheten, om inget annat anges. Socialnämnden Sydvästs sammanträdestider

Är du intresserad av vilka frågor som tas upp i nämnden kan du läsa föredragningslistor, protokoll och alla handlingar här på webbplatsen. Sök beslut och protokoll

Kontakta din politiker

Har du frågor eller synpunkter på de politiska besluten kan du ringa, skicka brev eller e-post till politikerna: Socialförvaltningen Sydvästs politiker

Utskott

Socialnämnden Sydväst har två sociala utskott som beslutar i frågor som rör individärenden. Individutskottet Askim-Frölunda-Högsbo hanterar ärenden inom området som rör Askim-Frölunda-Högsbo medan individutskottet Västra Göteborg beslutar i ärenden som rör Västra Göteborg. Vardera utskott har fem ordinarie ledamöter och tre ersättare och sammanträder varannan vecka.