Socialnämnden Sydvästs mötestider

Socialnämnden Sydväst sammanträder onsdagar klockan 17:00 på förvaltningens huvudkontor, Zirkongatan 7.

2021-01-04 Konstituerande sammanträde
2021-01-27
2021-02-24
2021-03-31
2021-04-21
2021-05-26
2021-06-16
2021-09-01
2021-09-22
2021-10-27
2021-11-24
2021-12-15