Socialnämnden Sydvästs mötestider

Socialnämnden Sydväst sammanträder onsdagar klockan 17:00 på förvaltningens huvudkontor, Zirkongatan 7.

Socialnämnden Sydväst sammanträder cirka en gång i månaden förutom juli för att besluta om ärenden som rör dess verksamheter.Sammanträdena är stängda för allmänheten med anledning av covid-19 och nämnden har ännu inte tagit ställning om sammanträdena ska vara öppna för allmänheten därefter.
Även nämndens öppna möten där du får träffa dina politiker är tills vidare inställda med anledning av covid-19.

Ärenden som kommer att behandlas under mötet offentliggörs på förhand.

Du hittar dagordning och alla handlingar på www.goteborg.se/namndhandlingar (välj socialnämnden Sydväst).


Datum för nämndens sammanträden 2021

2021-01-04 Konstituerande sammanträde
2021-01-27  Zirkongatan 7, klockan 17:00. Sammanträdet är stängt för allmänheten.

2021-02-24, Zirkongatan 7, klockan 17:00. Sammanträdet är stängt för allmänheten.

2021-03-31  Zirkongatan 7, klockan 17:00. Sammanträdet är stängt för allmänheten med anledning av covid-19.

2021-04-21  Zirkongatan 7, klockan 17:00. Sammanträdet är stängt för allmänheten med anledning av covid-19.

2021-05-26  Zirkongatan 7, klockan 17:00. Sammanträdet är stängt för allmänheten med anledning av covid-19.

2021-06-16  Zirkongatan 7, klockan 17:00. Sammanträdet är stängt för allmänheten med anledning av covid-19.

2021-09-01  Zirkongatan 7, klockan 17:00. Sammanträdet är stängt för allmänheten med anledning av covid-19.

2021-09-22  Zirkongatan 7, klockan 17:00. Sammanträdet är stängt för allmänheten med anledning av covid-19.

2021-10-27  Zirkongatan 7, klockan 17:00. Sammanträdet är stängt för allmänheten med anledning av covid-19 .

2021-11-24  Zirkongatan 7, klockan 17:00. Sammanträdet är stängt för allmänheten med anledning av covid-19 .

2021-12-15  Zirkongatan 7, klockan 17:00. Sammanträdet är stängt för allmänheten med anledning av covid-19 .

Dagordning och handlingar

Du hittar dagordning och alla handlingar på www.goteborg.se/namndhandlingar (välj socialnämnden Sydväst).
På samma sida kan du också prenumerera på handlingarna.