Organisation och ledning i socialförvaltningen Sydväst

Socialförvaltningen Sydväst ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen. Vi erbjuder aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar också aktivt med trygghetsfrågor, folkhälsa och civilsamhällets medinflytande.

Socialförvaltningen Sydväst har även uppdrag att ansvara för ett par verksamheter gemensamt för hela  staden:

  • Samlad placering och inköpsfunktion (SPINK)
  • Boende och hemlöshet

Förvaltningsorganisation

På huvudkontoret Zirkongatan 7 finns förvaltningsledningen som består av verksamheternas avdelningschefer och den övergripande staben:

Förvaltningsdirektör


Christina Eide
E-post: christina.eide@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 01 40

Förvaltningscontroller

Anna Hedenström
E-post: anna.hedenstrom@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 02 98

Ekonomiavdelningen

Johan Svensson
Ekonomichef
E-post: johan.svensson@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 20 24

HR - avdelningen

Ulrika Lundblad
HR-chef
E-post: ulrika.lundblad@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 00 95

Stab och kommunikation

Anna Bilén
Stab- och kommunikationschef
E-post: anna.bilen@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 42 33

Barn och unga

Åsa Eteus
Avdelningschef
E-post: asa.eteus@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 21 04

Vuxen och försörjningsstöd

Jörgen Larzon
Avdelningschef
E-post: jorgen.larzon@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-366 43 00

Stadsområde, välfärd och fritid

Lotta Wikström
Avdelningschef
E-post: lotta.wikstrom@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-365 27 24

Boende och hemlöshet

Anna Holmqvist
Avdelningschef
E-post:anna.holmqvist@socialsydvast.goteborg.se
Telefon: 031-367 90 07

Förvaltningsorganisation