Lokala råd och dialoger - socialförvaltningen Sydväst

Genom råd och dialoger skapar Socialnämnden Sydväst förutsättningar för lokal demokrati där invånarna har inflytande och kan vara delaktiga i det som berör dem inom områdena trygghet, krisstöd, samhällsplanering, folkhälsa och samverkan med civilsamhället.

Brottsförebyggande råd

Brottsförebyggande rådet arbetar med trygghetsskapande och långsiktigt brottsförebyggande åtgärder, bland annat genom att samordna inriktningar och prioriteringar av åtgärder som ska motverka brott och öka tryggheten och säkerheten.

Samhällsutvecklingsråd

Samhällsutvecklingsrådet tar vara på erfarenheter från medborgare, föreningslivet, förvaltningar, andra myndigheter och organisationer och använder dem som stöd i samhällsplaneringen och folkhälsoarbetet.

Forum för samverkan och dialog

I bestämda forum och dialoger får invånarna och civilsamhällets organisationer möjlighet att påverka sitt stadsområde och göra sina röster hörda i frågor som rör hälsa, trygghet, stadsplanering, demokrati och mänskliga rättigheter.