Socialförvaltningen Nordost

Organisation och ledning

Vi har ansvar för stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi ska också erbjuda aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Dessutom ska vår förvaltning aktivt arbeta med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och ha kontakter med civilsamhället.

Så behandlar vi personuppgifter

Socialförvaltningen Nordost är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen som sker i förvaltningen. Det innebär att Socialnämnden Nordost har ansvar för att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande lagstiftning.

Aktuellt