Socialnämnden Nordosts uppdrag

Socialnämnden Nordost beslutar om frågor som rör socialt stöd, fritid, folkhälsa och stadsområdet. Nämnden fastställer verksamheternas mål, inriktning, kvalitet och omfattning.

Du kan läsa mer om socialförvaltningen Nordosts uppdrag i Reglemente för socialförvaltningen Nordost. 

I socialnämnden Nordost sitter politiker som utses av Göteborgs Kommunfullmäktige - elva ledamöter och elva ersättare. Den politiska sammansättningen av nämnden motsvarar mandatfördelningen i fullmäktige. Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden. Mötena är öppna för allmänheten, om inget annat anges. Socialnämnden Nordosts sammanträdestider 

Är du intresserad av vilka frågor som tas upp i nämnden kan du läsa föredragningslistor, protokoll och alla handlingar här på webbplatsen. Sök beslut och protokoll

Kontakta din politiker

Har du frågor eller synpunkter på de politiska besluten kan du ringa, skicka brev eller e-post till politikerna. Här hittar du kontaktuppgifter till politikerna i socialnämnden Nordost

Utskott

Socialnämnden Nordost har tre sociala utskott som beslutar i frågor som rör individärenden. Vardera utskott har fyra ordinarie ledamöter och tre ersättare och sammanträder varannan vecka.