Socialnämnden Nordosts mötestider

Socialnämnden Nordost håller sina möten på tisdagar klockan 15 i Kortedala Forum.

Sammanträdena är tillsvidare stängda för allmänheten, med anledning av Covid-19. 

Mötestider 2021

23 februari

23 mars

20 april

25 maj

15 juni

24 augusti

21 september

19 oktober

16 november

14 december