Budget och årsrapport för socialnämnden Nordost

Här kan du ta del av socialnämnden Nordosts budget för 2021. Budgeten innehåller förutsättningar, mål och uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige, men också information om vilka ekonomiska ramar de olika verksamheterna har.

Socialnämnden Nordost har ett stort antal uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. Här kan du läsa hela budgeten: Socialnämnden Nordosts budget 2021