Unga påverkar i Angered

Vi är en verksamhet i Angered som arbetar med att öka barn och ungas inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka. Hit kan barn och unga komma med sina idéer eller funderingar. Vi hjälper dem att göra sin röst hörd.

Foto på fyra ungdomar utomhus i Angereds Centrum som ler

Unga påverkar finns i Angered och vi arbetar tillsammans med barn och unga för att verksamheter ska vara styrda och präglas av ungas delaktighet och inflytande. Detta gör vi på olika sätt, till exempel genom:


Unga påverkar arbetar med grupper av barn och unga, vi arbetar också med vuxna som arbetar i verksamheter som berör unga, både i Angered och i staden. Vi är två tjänstepersoner som arbetar i verksamheten och vårt uppdrag är att utveckla och arbeta fram modeller, forum och aktiviteter som stärker unga och ger dem ökade möjligheter till inflytande och delaktighet. Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv och med empowerment.

Följ vårt arbete på sociala medier, ni hittar oss på Instagram och Facebook @ungapaverkarangered 

Vill du komma i kontakt med oss eller få mer information, hör då av dig till oss! Du hittar kontaktuppgifterna nedan.