Socialnämnden Hisingens mötestider

Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden.

Sammanträdestider 2021

Socialnämnden Hisingen sammanträder följande datum under 2021:

 • 14 januari temadag
 • 19 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 20 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 14 december

Socialnämnden Hisingens sammanträden startar klockan 15.

Nämndens sammanträden är för tillfället inte öppna för allmänheten.