Socialförvaltningen Centrum

Organisation och ledning

Socialförvaltningen Centrum ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen. Vi erbjuder aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar också aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och har kontakter med civilsamhället samt samverkar med hela staden.

Så behandlar vi personuppgifter

Det är viktigt för oss på socialförvaltning Centrum att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. På den här sidan kan du läsa om hur detta går till.

Aktuellt

 • Beslutat av socialnämnden Centrum 20 april 2021

  Publicerad 30 april 2021
  I protokollet kan du läsa vad politikerna i socialnämnden Centrum beslutade om på sitt sammanträde 20 april 2021.
 • Studieförbundet Ibn Rushds ansökan om bidrag avslogs

  Publicerad 23 februari 2021
  På sammanträdet 23 februari avslog socialnämnden Centrum Ibn Rushd Distrikt Västras ansökan om volym- och målgruppsbidrag om 858 103 kronor för 2020. I tjänsteutlåtandet som ligger till grund för beslutet bedömde förvaltningen att det fanns kvarstående brister utifrån hur Ibn Rushd valt att samarbeta med sina samverkansorganisationer samt deras ekonomihantering.
 • Socialnämnden Centrum har fattat beslut om budget för 2021

  Publicerad 27 januari 2021
  Den 26 januari hade socialnämnden Centrum sitt andra sammanträde och fattade då beslut om budgeten för år 2021. De ekonomiska ramarna för nämnden är 1 196,8 miljoner kronor samt ett kommunbidrag på 31,2 miljoner kronor för studieförbunden.