Socialnämnden Centrums uppdrag

Socialnämnd Centrum ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen inom stadsområde Centrum. Utöver det har socialnämnd Centrum ansvar för ett antal verksamheter som är gemensamma för staden.

I socialnämnd Centrum sitter politiker som utses av Göteborgs kommunfullmäktige – elva ledamöter och elva ersättare. Den politiska sammansättningen av nämnden motsvarar mandatfördelningen i fullmäktige. Nämnden fastställer verksamheternas mål, inriktning, kvalitet och omfattning. Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Ärendena som tas upp är förberedda av en eller flera handläggare. 

Nämndens uppdrag

Socialnämnden Centrum har ansvar för individ-och familjeomsorg inom stadsområde Centrum, det område som tidigare var stadsdelarna Centrum, Majorna-Linné och Örgryte-Härlanda. Nämnden ansvarar för de uppgifter som ligger på kommunen inom socialtjänstens område för stöd och hjälp till individer och familjer, dock inte för behov som avser funktionsstöd, vård och omsorg till äldre eller för uppgifter som ligger på andra nämnder. 

Dessutom ska förvaltningen aktivt arbeta med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och ha kontakter med civilsamhället samt samverka med hela staden. 

Socialnämnd Centrum har också ett särskilt uppdrag att ansvara för ett antal verksamheter gemensamt för staden:

 • socialjour
 • familjerätt och adoption
 • familjerådgivning
 • anställda gode män och förvaltare
 • avhopparverksamhet
 • dödsboanmälan och boutredning
 • mottagande av nyanlända som anvisas enligt bosättningslagen
 • fatta beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen för vissa utlänningar
 • samhällsorientering till nyanlända
 • samordning av stadens information, rådgivning och andra sociala insatser för vissa nyanlända invandrare
 • administration av statlig ersättning för vissa utlänningar eller asylsökande
 • handlägga och fördela föreningsbidrag till studieförbund och stadsövergripande organisationer

Kontakta din politiker

Du kan framföra dina synpunkter till politikerna genom att ringa och skicka brev eller e-post. Politiker i socialnämnden Centrum

Utskott

Socialförvaltningen Centrum har två individutskott som behandlar frågor om enskilda personer och då besluten ofta innehåller känslig information är sekretessen mycket hög. Utskott 1 hanterar ärenden inom området Centrum och Örgryte-Härlanda och utskott 2 inom Majorna-Linné samt för stadsövergripande verksamheter som Socialjour, Familjerätt och Etableringsenhet.

Utskotten sammanträder minst varannan vecka. De ärenden som tas upp är förberedda av en eller flera handläggare som har haft kontakt med de personer som berörs. Sedan fattar politikerna i utskotten själva beslutet.  

Utskott 1 Centrum och Örgryte-Härlanda:

Tobias Björk (M), ordförande

Masoud Vatankah (Fi), vice ordförande

Ledamöter:

Stefan Persson (M)

Claes Söderling (S)

Carita Jansson Tsiantes (D)

Ersättare:

Eva Marie Edvardsson (L)

Emma Carlsson (V)

Susanne Sillberg Ligander (S)

Här hittar du kontaktuppgifter till politikerna i utskottet:
Politiker i socialnämnd Centrum

Utskott 1 sammanträder vid följande tillfällen under 2021:   

13 januari
27 januari
10 februari
24 februari
10 mars
24 mars
7 april
21 april
5 maj
19 maj
2 juni
16 juni
30 juni
14 juli
28 juli
11 augusti
25 augusti
8 september
22 september
6 oktober
20 oktober
3 november
17 november
1 december
15 december
29 december

Utskott 2 Majorna-Linné och stadenövergripande verksamheter:

Kristina Bergman Alme (L), ordförande

Jennifer Merelaid Hankins (V), vice ordförande

Ledamöter:

Stefan Persson (M)

Susanne Sillberg Ligander (S)

Per Holm (D)

Ersättare:

Ann Kristin Nilsson (L)

Lars Carlsson (V)

Lisen Kindbom (S)

Här hittar du kontaktuppgifter till politikerna i utskottet:
Politiker i socialnämnd Centrum

Utskott 2 sammanträder vid följande tillfällen under 2021:

14 januari
20 januari
3 mars
17 mars
31 mars
14 april
28 april
12 maj
26 maj
9 juni
23 juni
7 juli
21 juli
4 augusti
18 augusti
1 september
15 september
29 september
13 oktober
27 oktober
10 november
24 november
8 december
22 december

Sök och prenumerera på nämndhandlingar 

Du kan söka och prenumerera på nämndens protokoll och andra handlingar. Om du prenumererar på nämndhandlingar via e-post får du direkt veta vilka frågor som tas upp på nämndens möten.

Handlingar och protokoll