Budget och årsrapport för socialnämnden Centrum

Politikerna i socialnämnden Centrum beslutar om den budget som styr socialförvaltningens arbete. I budgeten kan du läsa om vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året och hur pengarna ska fördelas.


Budget 2021 

Socialnämnden Centrum får 1 196,8 miljoner kronor i kommunbidrag av kommunfullmäktiges budget för år 2021. Utöver det tillkommer ett kommunbidrag på 31,2 miljoner kronor för studieförbunden

Här kan du läsa budget 2021 för socialnämnden Centrum

Årsrapport

En årsrapport följer upp arbetet med budgeten. I rapporten står bland annat hur det har gått ekonomiskt, det vill säga om förvaltningen har gått plus eller minus. Årsrapporten beskriver även hur förvaltningen har arbetat för att nå målen och hur långt förvaltningen har nått i det arbetet.

Socialförvaltningen Centrum startade sitt arbete den 4 januari 2021 och den första årsrapport kommer därför att publiceras år 2022.