Verksamheter för unga

Social resursförvaltning har olika verksamheter för att stödja ungdomar. Vi arbetar uppsökande, förebyggande, behandlande eller stödjande med ungdomar som på olika sätt hamnat i svårigheter eller riskerar att göra det.

Här kan du läsa mer om våra verksamheter för unga:

Barnahus Göteborg (tidigare Barnhuset)

Boende för ensamkommande ungdomar

Fältgruppen City

Iter - jobba som volontär i Europa

Kontaktmannapoolen

Korttidshem för barn och unga vuxna med funktionsnedsättningar

Medlingsverksamheten

Mini-Maria

Nätverkslaget

Respons alkoholrådgivning

Resursteam heder

Socialjouren

Socialsekreterare i samverkan med polisen

Stödcentrum för brottsutsatta

Ungdomstjänst

Mer hjälp för barn och unga

Här kan du som är barn, ungdom eller anhörig läsa om olika problem och diagnoser, var du kan få hjälp och stöd om du inte mår bra och vart du ska vända dig i en akut situation: Hjälp till barn och unga