Ekonomiskt bistånd och sysselsättning

Social resursförvaltning har olika verksamheter för dig som har svårt att klara din försörjning på egen hand. Vi har också verksamheter för dig som letar efter stöd om du har svårt att komma ut i arbete eller utbildning.