Bostadslösa

Du som är hemlös kan få stöd i olika former. Här kan du läsa vart du kan vända dig.

Stöd till hemlösa

Du som lever i hemlöshet kan själv söka stöd i olika former eller ta kontakt med socialkontoret i din stadsdel för att få stöd. Läs mer på sidan Stöd till hemlösa

Utsatta EU-medborgare

Det finns akutboenden, förskola och andra aktiviteter för EU-medborgare som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Mycket av arbetet sker i samarbete med stadens frivilliga organisationer. Läs mer på sidan Stöd till utsatta EU-medborgare.

För dig som arbetar inom det sociala området

Arbetar du inom det sociala området i Göteborg kan du gå till boendeverksamhetens webbplats Alternativboende för att läsa mer om alla våra boenden.