Barn och familjer

Social resursförvaltning erbjuder dig som bor i Göteborg många olika tjänster inom det sociala området. Här kan du läsa om våra verksamheter som vänder sig till familjer, barn och unga.