Social resursnämnds utskott

Social resursnämnd har två utskott: Tillståndsutskottet och Individutskottet. Social resursnämnds Tillståndsutskott beslutar i frågor som rör bland annat serveringstillstånd. Social resursnämnds Individutskott beslutar i frågor som rör till exempel nyanlända och Socialjourens individärenden. Utskotten sammanträder cirka en gång i månaden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Ledamöter i Social resursnämnds Individutskott

Utskottet sammanträder i ärenden för Familjerättsbyrån, Socialjouren och Etableringsenheten.

Bengt Arne Reinholdson (S)
Ordförande

Maria Berntsson (KD)
Vice ordförande

Maria Grundel (V)

Johan Fält (M)

Claudia Pedrini (S)

Ersättare

Christian Forsman (V)

Roger Björn (M)

Här hittar du kontaktuppgifter till politikerna i utskottet
Politiker i social resursnämnd

Utskottet sammanträder i individärenden vid följande tillfällen:

2018:

 • 23 januari
 • 6 februari
 • 6 mars
 • 17 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 15 augusti
 • 4 september
 • 2 oktober
 • 6 november
 • 4 december

Ledamöter i Social resursnämnds Tillståndsutskott

Bengt Arne Reinholdson (S)
Ordförande

Johan Fält (M)
Vice ordförande

Stig Andersson (MP)

Roger Björn (M)

Joakim Berlin (S)

Ersättare

Sara Waldenfors (S)

Kristina Bergman Alme (Liberalerna)

Här hittar du kontaktuppgifter till politikerna i utskottet
Politiker i social resursnämnd

Utskottet sammanträder i tillståndsärenden
vid följande tillfällen:

2018:

 • 25 januari
 • 1 mars
 • 26 mars
 • 26 april
 • 30 maj
 • 27 juni
 • 29 augusti
 • 27 september
 • 31 oktober
 • 28 november
 • 12 december