Social resursnämnds utskott

Social resursnämnd har två utskott: Tillståndsutskottet och Individutskottet. Social resursnämnds Tillståndsutskott beslutar i frågor som rör bland annat serveringstillstånd. Social resursnämnds Individutskott beslutar i frågor som rör till exempel nyanlända och Socialjourens individärenden. Utskotten sammanträder cirka en gång i månaden. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Ledamöter i Social resursnämnds Individutskott

Utskottet sammanträder i ärenden för Familjerättsbyrån, Socialjouren och Etableringsenheten.

Kristina Bergman Alme (L), ordförande

Sara Carlsson Hägglund (V), vice ordförande

Joakim Berlin (S),

Per Holm (D)

Thomas Pettersson (M)

Ersättare:

Kent Wetterskog (L)

Petra Lindroos Jonasson (V)

Lena Ainali Ohlsson (S)

Här hittar du kontaktuppgifter till politikerna i utskottet:
Politiker i social resursnämnd

Utskottet sammanträder i individärenden vid följande tillfällen:

2020:

 • 15 januari
 • 12 februari
 • 11 mars
 • 15 april
 • 20 maj
 • 10 juni
 • 19 augusti
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 9 december

Ledamöter i Social resursnämnds Tillståndsutskott

Johan Fält (M), ordförande

Stig Andersson (MP), vice ordförande

Joakim Berlin (S)

Per Holm (D)

Kristina Bergman Alme (L)

Ersättare:

Denise Cresso Nydén (Fi)

Ruben Malmström (S)

Här hittar du kontaktuppgifter till politikerna i utskottet:
Politiker i social resursnämnd

Utskottet sammanträder i tillståndsärenden
vid följande tillfällen:

2020:

 • 29 januari
 • 4 mars
 • 25 mars
 • 29 april
 • 13 maj
 • 23 juni
 • 2 september
 • 7 oktober
 • 4 november
 • 2 december