Mötestider i social resursnämnd

Social resursnämnd sammanträder vid nedanstående tillfällen. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Mötestider

2020:

 • 2 januari
 • 22 januari
 • 5 februari
 • 19 februari
 • 18 mars
 • 22 april
 • 27 maj
 • 17 juni
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Social resursnämnds utskott

Social resursnämnd har två utskott: Tillståndsutskottet och Individutskottet. Social resursnämnds Tillståndsutskott beslutar i frågor som rör bland annat serveringstillstånd. Social resursnämnds Individutskott beslutar i frågor som rör till exempel nyanlända och Socialjourens individärenden. Läs mer på sidan Social resursnämnds utskott.

Sök och prenumerera på nämndbeslut och protokoll

Du kan både söka efter nämndbeslut och protokoll här på webbplatsen och prenumerera på handlingar till din e-postadress. Om det saknas handlingar beror det på att de inte har publicerats på grund av bestämmelser i personuppgiftslagen eller sekretesslagen.

Sök nämndbeslut och protokoll