Foto: Lo Birgersson

Social resursförvaltning

Social resursförvaltning erbjuder dig som bor i Göteborg många olika tjänster inom det sociala området, som ett stöd till stadsdelarna. Under Våra verksamheter kan du se hela vårt utbud.

Flera av Social resursförvaltnings verksamheter är aktiva i sociala medier som Facebook, Twitter och YouTube. Här listar vi dem.

Göteborgs Stad satsar långsiktigt på att skapa en mer jämlik stad. Social resursförvaltning samordnar arbetet.

Här kan du läsa om hur Social resursförvaltning behandlar dina personuppgifter.

Aktuellt