Organisation och ledning på Regionarkivet

Regionarkivet har runt sextio medarbetare och förvaltningen är organiserad i tre avdelningar: två depåer som tar emot, förvarar och vårdar arkivhandlingar i Göteborg och Vänersborg och en avdelning för tillsyn och rådgivning. Dessutom har vi en kanslienhet.

Vår organisation präglas av ett gränsöverskridande synsätt. Våra tre processer Tillsyn och rådgivning, Leveranser och Tillhandahållande och tillgängliggörande löper på tvären genom hela verksamheten.

Ledningsgruppen

I ledningsgruppen ingår förvaltningschefen, cheferna för avdelningarna, en ekonom och en kommunikationsstrateg.

Förvaltningschef

Birgitta Torgén
Telefon: 031-701 50 60
E-post: birgitta.torgen@arkivnamnden.goteborg.se

HR-chef 

Katrine Breikss Söderholm
Telefon: 031-701 50 46
E-post: katrine.breikss.soderholm@arkivnamnden.goteborg.se

Kanslichef och avdelningschef för Tillsyn och rådgivning

Mats Buskas
Telefon: 031-701 50 22
E-post: mats.buskas@arkivnamnden.goteborg.se

Avdelningschef för Arkivdepå Vänersborg

Eva Karlsson
Telefon: 0521-27 84 20 
E-post: eva.christina.karlsson@arkivnamnden.goteborg.se 

Avdelningschef för Arkivdepå Göteborg

Peter Nilsson
Telefon: 031-701 50 64
E-post: peter.nilsson@arkivnamnden.goteborg.se

Ekonom

Sofia Olsén
Telefon: 031-701 50 24
E-post: sofia.olsen@arkivnamnden.goteborg.se

Kommunikationsstrateg

Joanna Glad
Telefon: 031-701 50 21
E-post: joanna.glad@arkivnamnden.goteborg.se