Arkivnämnden

Arkivnämnden är gemensam arkivmyndighet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Hälften av politikerna i nämnden utses av Västra Götalandsregionen och hälften utses av Göteborgs Stad.

Här hittar du de politiker som sitter i Arkivnämnden för Göteborgs Stad.

Här hittar du de politiker som sitter i Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen.

Arkivnämnden är arkivmyndighet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Uppdraget finns beskrivet i Arkivnämndens reglemente.

Arkivnämnden sammanträder ungefär varannan månad. Mötena äger rum i Regionarkivets lokaler, antingen i Göteborg eller i Vänersborg.

Här kan du söka efter Arkivnämndens handlingar och protokoll.