Budget och årsrapport för arkivnämnden

Budget

Politikerna i Arkivnämnden beslutar om den budget som styr Regionarkivets arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska arbeta med under året och hur pengarna ska fördelas.

Arkivnämndens budget 2020

Årsrapport

Budgeten följs upp i årsrapporten. I den beskrivs hur det har gått ekonomiskt och hur förvaltningen har arbetat för att nå målen i budgeten.

Arkivnämndens årsrapport 2019