Om park- och naturförvaltningen

Göteborg utvecklas från en stor småstad till en liten storstad. Grönstrategin innehåller mål och strategier för hur staden förblir och ytterligare utvecklas till en stad med stora gröna kvaliteter, ur både ett socialt och ekologiskt perspektiv, samtidigt som vi bygger staden tätare.

Park- och naturförvaltningen deltar i många särskilda uppdrag och projekt när det gäller stadsutveckling.

Här hittar du ett urval av de policyer och riktlinjer som park- och naturnämnden eller förvaltningen fastställt för verksamheten.

Park- och naturförvaltningen är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Det innebär att vi arbetar systematiskt med miljöfrågor och ständiga förbättringar för att minska förvaltningens miljöbelastning. Park- och naturförvaltningen har också en egen verksamhetspolicy som beskriver förvaltningens kvalitets- och miljöarbete.

Här hittar du rapporter och naturinformation som park- och naturförvaltningen gjort utifrån inventeringar i naturen.

Här hittar du övriga trycksaker som park- och naturförvaltningen tagit fram.