Mötestider i park- och naturnämnden

Sammanträdestider 2019

Park- och naturnämnden har sammanträde följande datum under 2018. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

21 januari

4 februari

18 mars

15 april

20 maj

24 juni

19 augusti

23 september

21 oktober

18 november

9 december

Park- och naturnämnden

Nämndmöten och protokoll