Mötestider i park- och naturnämnden

Sammanträdestider 2020

Park- och naturnämnden har sammanträde följande datum under 2020. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

20 januari

3 februari

24 februari

23 mars

20 april

25 maj

22 juni

24 augusti

21 september

19 oktober

23 november

14 december

Park- och naturnämnden

Nämndmöten och protokoll