Mötestider i park- och naturnämnden

Sammanträdestider 2021

Park- och naturnämnden har sammanträde följande datum under 2021. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

25 januari

8 februari

22 februari

22 mars

19 april

24 maj

21 juni

23 augusti

20 september

18 oktober

15 november

13 december

Park- och naturnämnden

Nämndmöten och protokoll