Park- och naturnämnden

Här hittar du politikerna i park- och naturnämnden

Grönt, rent och vackert i Göteborg - så kan park- och naturnämndens uppdrag sammanfattas. Nämnden ansvarar för förvaltning och skötsel av de flesta av stadens grönområden och för planteringar inom trafikområden och gatumark.

Här kan du söka efter park- och naturnämndens handlingar och protokoll.

Varje år beslutar politikerna i park- och naturnämnden om budget. I budgeten står vilka mål och uppdrag som park- och naturförvaltningen ska arbeta med under året och hur pengarna ska fördelas.