Kontaktuppgifter till park- och naturförvaltningen

Kontaktuppgifter

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Slussgatan 1
Postadress
Box 177
401 22 Göteborg

Diarium

Telefon
031-365 57 25
Adress
Slussgatan 1

Öppettideri:
varje helgfri vardag klockan 8-16

Semestertider 29 juni-9 augusti
Från 29 juni till och med 9 augusti har park- och naturförvaltningens diarium öppet varje vardag klockan 9-12.

Felanmälan och synpunkter

Telefon
031-365 00 00 (Kontaktcenter)
Adress
Slussgatan 1

Du kan göra en felanmälan eller lämna synpunkter direkt på webben alternativt genom att ringa till Göteborgs Stad på telefon 031-365 00 00.

Gör en felanmälan

Lämna en synpunkt

Mer information om hur du kommer i kontakt med Göteborgs Stad

Hitta hit