Foto: park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen

Aktuellt

  • Trafikomläggning påverkar Kanaltorget

    Publicerad 25 januari 2018

    Under första delen av februari påbörjar Trafikverket en trafikomläggning inför bygget av Västlänken. Den kommer att påverka Kanaltorget, som ligger framför Göteborgsoperan, och de anläggningar som finns där.

  • Byggstart för "Blå & gröna stråk och oaser" längs Kvillebäcken

    Publicerad 28 augusti 2017

    Denna veckan (vecka 35) börjar park- och naturförvaltningen att anlägga ett stråk med gröna oaser längs Kvillebäcken mellan Frihamnen och Hökälla naturområde. Förutom entréer till stråket kommer två oaser i form av ett utegym och en dansbana att anläggas.