Foto: park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen skapar hållbara livsmiljöer i parker, naturområden och stadsrum i Göteborg.

Park- och naturförvaltningen har cirka 580 anställda, varav cirka 200 är anställda inom avdelningen arbetsmarknad med någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Förvaltningen består av avdelningarna offentliga utemiljöer, stadsutveckling, skötsel och anläggning samt arbetsmarknad. Utöver det har förvaltningen även en central administration som stöd åt ledning och verksamheter.

På den här sidan kan du läsa park- och naturförvaltningens integritetspolicy. Den beskriver på ett övergripande sätt hur vi behandlar dina personuppgifter. Park- och naturförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (också kallad GDPR) och offentlighetsprincipen.

Inför en ansökan om miljötillstånd för återvinning av massor och utfyllnad av område, i Mellbydalen i Göteborg, bjöd park- och naturförvaltningen in till samråd med närboende och närliggande företag. Samrådet pågick till och med 28 september.

Aktuellt

 • Beslutat på park- och naturnämnden 24 juni

  Publicerad 25 juni 2019
  Lekplatser skapar utrymme för barn att vara fysiskt aktiva och de fungerar som mötesplatser för alla åldrar och olika grupper. De ska finnas nära och vara till för alla. Lekplatser ska vara stimulerande och bidra till ett hållbart samhälle. Sist men inte minst ska de vara säkra. Från och med 2019 besiktigas alla lekplatser varje år. Det är vad park- och naturförvaltningens nya riktlinjer för lekplatser säger.
 • Ny park på Gräddgatan i Kallebäck

  Publicerad 24 april 2019
  I anslutning till Kallebäcks torn bygger nu park- och naturförvaltningen en parkyta med träd och djurskulpturer för nya mötesplatser i vardagen.
 • Trädflytt inleder upprustningen av Brunnsparken

  Publicerad 11 mars 2019
  I mitten av mars börjar de förberedande arbetena inför upprustningen av Brunnsparken till en ljusare, grönare och mer välkomnande plats. Först flyttas träd och sedan toalettbyggnaden. Nästa steg är ledningsomläggningar i augusti. Därefter inleds själva upprustningen av parken.
 • Delar av Selma Lagerlöfs parkstråk öppnas i mars

  Publicerad 22 februari 2019
  I slutet av mars står de två första delarna av Selma Lagerlöfs parkstråk färdiga – entrén och plazan. Det är ett grönskande nav för möten, lek, avkoppling och aktiviteter som växer fram, som en del i omvandlingen till Selma Stad.
 • Nu börjar upprustningen av Fjärdingsparken

  Publicerad 17 januari 2019
  21 januari börjar Fjärdingsparken i Flunsåsstråket att hägnas in för upprustning. Gång- och cykelvägar kommer att vara öppna i stort sett hela tiden men här kan förekomma tunga transporter. Den nya parken ska stå klar i mitten av september.