Foto: park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen skapar hållbara livsmiljöer i parker, naturområden och stadsrum i Göteborg.

Park- och naturförvaltningen består av avdelningarna förvaltning och planering, utförare rent, utförare gata, grönt och arbetsmarknad. Utöver det har förvaltningen även en central administration som stöd åt ledning och verksamheter.

På den här sidan kan du läsa park- och naturförvaltningens integritetspolicy. Den beskriver på ett övergripande sätt hur vi behandlar dina personuppgifter. Park- och naturförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (också kallad GDPR) och offentlighetsprincipen.

Inför en ansökan om miljötillstånd för återvinning av massor och utfyllnad av område, i Mellbydalen i Göteborg, bjöd park- och naturförvaltningen in till samråd med närboende och närliggande företag. Samrådet pågick till och med 28 september.

Aktuellt

 • Julbastu i Jubileumsparken

  Publicerad 30 november 2018
  Välkommen in i värmen i Julbastun i Jubileumsparken i Frihamnen den 1-30 december.
 • Så tar staden vara på nedtagna träd i Västlänken

  Publicerad 29 november 2018
  Inför bygget av Västlänkens station Haga kommer Trafikverket att ta ner träd. Göteborgs Stad kommer att ta om hand och använda de nedtagna träden för olika ändamål, till exempel för att göra bänkar i staden eller skapa miljöer gynnsamma för växter, djur och svampar.
 • Träd planteras på Fridhemsgatan

  Publicerad 28 november 2018
  Park- och naturförvaltningen ska plantera sjutton nya oxlar längs Fridhemsgatan i Sandarna. Arbetet kommer att ske i etapper. Under tiden som arbetena pågår kommer berörda delar av gatan att vara avstängd.
 • Mur i Färjenäsparken restaureras

  Publicerad 6 november 2018
  Under vecka 45 börjar park- och naturförvaltningen att restaurera muren längsmed Salterigatan i Färjenäsparken. Arbetet kommer att pågå under november och december.
 • Inför bygget av Västlänken – nu flyttas det största trädet

  Publicerad 24 oktober 2018
  De senaste veckorna har Trafikverket flyttat ett femtiotal träd i Nya allén och Kungsparken inför bygget av Västlänkens station Haga. Under slutet av oktober flyttar Trafikverket ytterligare tre träd – två hästkastanjer och en bok. Så stora träd har inte tidigare flyttats i Göteborg.
 • "Plaskis" rustas upp

  Publicerad 16 oktober 2018
  Älvsborgsdammen, även kallad ”plaskis” vid Mariaplan i Majorna rustas upp under hösten. Arbetet beräknas vara klart innan årsskiftet.
 • Nedtagning av riskträd i Kungsparken

  Publicerad 1 oktober 2018
  Under vecka 40 tar arborister ner en hästkastanj i Kungsparken. Trädet skadades i stormen Knud i slutet av september och riskerar nu att brytas sönder.
 • Säkerhetsbeskärning av lindar i Vasagatans allé

  Publicerad 17 september 2018
  Under slutet av september kommer arborister, på uppdrag av park- och naturförvaltningen, att säkerhetsbeskära 22 av lindarna i Vasagatans allé. Beskärningen sker enligt ordinarie skötselplan och baseras på den besiktning av samtliga lindar i allén som gjordes under hösten 2017.
 • Mer ljus, sittplatser och planteringar i Brunnsparkens nya form

  Publicerad 25 juni 2018
  Nu finns ett övergripande gestaltningsförslag för upprustningen av Brunnsparken. Det utgår från att Brunnsparken ska behålla sin karaktär av historisk park och samtidigt fungera som ett tryggt och välkomnande hållplatsrum. Efter upprustningen ska Brunnsparken vara ljusare, ha fler planteringar samt fler och tillgängliga sittplatser. Stråken och siktlinjerna genom parken ska vara tydliga och tre platser öppnas upp för att ge utrymme att mötas och synas.
 • Om oljeutsläppet i Stora Ån - vad gör kommunen?

  Publicerad 19 juni 2018
  Göteborgs Stad får många frågor kring rapsoljeutsläppet i Sisjöns industriområde i västra Göteborg. Här kan du se händelseförloppet och läsa om hur saneringen går.
 • Nedtagning av riskträd i Nya allén

  Publicerad 13 juni 2018
  På uppdrag av Göteborgs Stad tar arborister ner två lindar i Nya allén den 14 juni, på grund av att de riskerar att falla. Träden kommer att ersättas med nya lindar till hösten.
 • Salta bad i Jubileumsparken från 10 mars

  Publicerad 8 mars 2018
  Nu går det att bada i friskt havsvatten i Frihamnen. Fredag 9 mars invigs en ny testbassäng med havsvatten i anslutning till den allmänna bastun i Jubileumsparken och 10 mars öppnar badet för allmänheten. Allt tack vare en saltvattenskil med rent havsvatten som sträcker sig upp i älven.
 • Trafikomläggning påverkar Kanaltorget

  Publicerad 25 januari 2018
  Under första delen av februari påbörjade Trafikverket en trafikomläggning inför bygget av Västlänken, som påverkade Kanaltorget och de anläggningar som finns där.
 • 02 Landskap ska ge form åt regnlekplatsen

  Publicerad 27 november 2017
  Att skapa en lekplats som blir extra rolig och lockande att vara på när det regnar. Det är uppdraget för 02 Landskap som ska gestalta den regnlekplats som ska byggas i Rhenströmsparken i stadsdelen centrum, med start under sensommaren 2018.
 • Vad ska regnlekplatsen innehålla? Var med och tyck till!

  Publicerad 30 oktober 2017
  En lekplats som blir extra rolig och lockande att vara på när det regnar. En sådan lekplats ska Göteborgs Stad bygga i Rhenströmsparken i stadsdelen Centrum. Byggstart är planerad till sensommaren 2018 och just nu kan den som vill, vara med och tycka till om regnlekplatsen.