Foto: park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen skapar hållbara livsmiljöer i parker, naturområden och stadsrum i Göteborg.

Park- och naturförvaltningen består av avdelningarna förvaltning och planering, utförare rent, utförare gata, grönt och arbetsmarknad. Utöver det har förvaltningen även en central administration som stöd åt ledning och verksamheter.

På den här sidan kan du läsa park- och naturförvaltningens integritetspolicy. Den beskriver på ett övergripande sätt hur vi behandlar dina personuppgifter. Park- och naturförvaltningen behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (också kallad GDPR) och offentlighetsprincipen.

Inför en ansökan om miljötillstånd för återvinning av massor och utfyllnad av område, i Mellbydalen i Göteborg, bjöd park- och naturförvaltningen in till samråd med närboende och närliggande företag. Samrådet pågick till och med 28 september.

Aktuellt

 • Ny park på Gräddgatan i Kallebäck

  Publicerad 24 april 2019
  I anslutning till Kallebäcks torn bygger nu park- och naturförvaltningen en parkyta med träd och djurskulpturer för nya mötesplatser i vardagen.
 • Park- och naturförvaltningen säger upp avtal med villakunder

  Publicerad 23 april 2019
  I slutet av april kommer cirka 600 villakunder (ägare till mindre fastigheter av typen villor, radhus och kedjehus) hos park- och naturförvaltningen att få ett brev på posten, där förvaltningen säger upp avtalet om gaturenhållning och vinterskötsel för de kunderna.
 • Var med och bygg ett utelekrum i Jubileumsparken

  Publicerad 26 mars 2019
  Vill du vara med och bygga Jubileumsparken? Nästa steg i den framväxande parken är att skapa ett utelekrum och det bygger vi tillsammans. Anmäl dig redan nu och var med och bygg i april och maj.
 • Sienapriset till Jubileumsparken

  Publicerad 20 mars 2019
  Sienapriset delas ut av Sveriges arkitekter för att främja god utemiljö. Till Sienapriset 2018 var fyra utemiljöer nominerade. Av dessa blev det Jubileumsparken i Frihamnen som fick mottaga det prestigefyllda priset vid arkitekturgalan i Stockholm igår (19 mars).
 • Trädflytt inleder upprustningen av Brunnsparken

  Publicerad 11 mars 2019
  I mitten av mars börjar de förberedande arbetena inför upprustningen av Brunnsparken till en ljusare, grönare och mer välkomnande plats. Först flyttas träd och sedan toalettbyggnaden. Nästa steg är ledningsomläggningar i augusti. Därefter inleds själva upprustningen av parken.
 • Nedtagning av riskträd på Haga kyrkoplan

  Publicerad 8 mars 2019
  Under vecka 11 kommer arborister, på uppdrag av Göteborgs Stad, att ta ner en alm på Haga kyrkoplan som blivit ett riskträd. På platsen kommer en hästkastanj att planteras. Den flyttas med anledning av bygget av Västlänken.
 • Delar av Selma Lagerlöfs parkstråk öppnas i mars

  Publicerad 22 februari 2019
  I slutet av mars står de två första delarna av Selma Lagerlöfs parkstråk färdiga – entrén och plazan. Det är ett grönskande nav för möten, lek, avkoppling och aktiviteter som växer fram, som en del i omvandlingen till Selma Stad.
 • Så tar staden vara på nedtagna träd

  Publicerad 28 januari 2019
  Inför bygget av Västlänkens station Haga kommer Trafikverket att ta ner ett 30-tal träd i februari. Göteborgs Stad kommer att ta om hand och använda de nedtagna träden för olika ändamål, till exempel för att göra bänkar i staden eller skapa miljöer gynnsamma för växter, djur och svampar.
 • 80 000 besökte Jubileumsparken 2018

  Publicerad 25 januari 2019
  Jubileumsparken i Frihamnen fortsätter att växa fram mot 2021 och under 2018 besökte drygt 80 000 personer parken. Det är 20 000 fler besökare än föregående år.
 • Nu börjar upprustningen av Fjärdingsparken

  Publicerad 17 januari 2019
  21 januari börjar Fjärdingsparken i Flunsåsstråket att hägnas in för upprustning. Gång- och cykelvägar kommer att vara öppna i stort sett hela tiden men här kan förekomma tunga transporter. Den nya parken ska stå klar i mitten av september.