Internationellt miljösamarbete

Miljöförvaltningen deltar i internationella nätverk och samarbetsprojekt, ofta tillsammans med andra aktörer i Göteborgs Stad.

Pågående samarbeten

Climate-KIC

Climate-KIC samlar universitet, företag och offentliga organisationer för att stödja klimatomställningen genom utbildning, entreprenörskap och innovation. Organisationen är Europas största nätverk för innovationer med offentligt-privat partnerskap kring klimatfrågan.

Climate-KIC är en av flera så kallade KIC:ar (Knowledge and Innovation Communities) som skapats i EU sedan 2010. Från mars 2016 är Göteborgs Stad så kallad Affiliate Partner i Climate-KIC.

Med medlemskapet kan Göteborgs Stad öka samverkan med näringslivet, andra aktiva städer och klimatforskare och på så sätt driva på klimatarbetet ytterligare. Climate-KIC ger tillgång till ett nätverk med betydelsefulla partners att samarbeta med, framförallt i Norden, och vi får tillgång till finansiellt stöd för att skapa nya projekt. 

För ytterligare information, se Climate-KICs webbplats eller kontakta Mathilda Edlund, Climate-KIC-koordinator i Göteborgs Stad.
Telefon: 031-368 37 27
E-post: mathilda.edlund@miljo.goteborg.se
Länk till Climate-KICs webbplats

 

 

 

 

KIMO Sverige

KIMO, Kommunernas Internationella Miljöorganisation, arbetar för att skydda, bevara och förbättra havsmiljön. Organisationen ger kommunerna en bra plattform att kunna påverka beslutsfattare både på regional, nationell och internationell nivå. KIMO bildades 1990 och består av medlemskommuner i länder runt Nordsjön och Östersjön. De huvudsakliga frågorna för KIMO har genom åren varit marint skräp, oljeföroreningar, nedskräpningen av stränder, utsläpp och hållbar sjöfart. Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad har ordförande- och koordinatorrollen för KIMO Sverige.

Genom kontakter med regeringar i Europa, Europakommissionen och med internationella organisationer försöker KIMO påverka lagstiftningen i en riktning som förbättrar Europas marina miljö. Exempel på områden där KIMO genom resolutioner har agerat och försökt skärpa och påverka lagstiftning är luftföroreningar från sjöfart, miljökrav vid avveckling av oljeplattformar, marina reservat, containerfartyg, utombordsmotorer och mikroplast från konstgräsplaner. Fishing for litter är ett projekt som drivs av KIMO där fiskebåtar tar med sig skräpet då får upp vid fångst och lämnar in säckarna gratis i hamnen de anländer till. KIMO Sverige har bland annat tagit fram en handlingsplan mot utsläpp av mikroskräp från kommunala anläggningar och verksamheter.

KIMO har en internationell styrelse och ett internationellt sekretariat. Medlemmar i KIMO International är Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Danmark, Tyskland, Färöarna, Sverige, Norge och kommunen Klaipeda i Litauen.

Medlemmar i KIMO Sverige är följande kustkommuner: Tanum, Sotenäs, Uddevalla, Tjörn, Kungälv, Öckerö, Göteborg, Varberg, Falkenberg, Helsingborg, Lomma, Malmö och Simrishamn. Vi välkomnar fler kommuner att bli medlemmar.

Mer information hittar du på KIMO Internationals webbplats. Länk till webbplatsen kimointernational.org

Du kan också kontakta:
Karin Meyer
Nationell koordinator KIMO Sverige
Telefon: 031-368 37 28
E-post: karin.meyer@miljo.goteborg.se

Emmyly Bönfors
ordförande KIMO Sverige
E-post: emmyly.bonfors@miljo.goteborg.se

Eurocities

Eurocities samlar ca 130 europeiska storstäder med en befolkningsmängd över 250 000 invånare. Eurocities arbetar för att stärka storstädernas ställning i EU. Nätverket har intressebevakning av EU:s lagstiftning och policys samt är en plattform för erfarenhetsutbyte och gemensamma projekt. Göteborgs Stad deltar, på beslut i Kommunfullmäktige, i sex olika tematiska forum: kultur, ekonomisk utveckling, miljörelaterade frågor, IT, rörlighet/transport samt sociala frågor. Under varje forum finns ett flertal arbetsgrupper.

Miljöförvaltningen ansvarar för stadens delaktighet i miljöforumet. Genom vår medverkan har staden goda möjligheter att knyta kontakter med andra medlemsstäder samt att påverka utvecklingen av miljöfrågor som har betydelse för Göteborg.

Mer information hittar du på Eurocities webbplats. Länk till webbplatsen www.eurocities.eu