Miljöförvaltningens verksamheter

Miljöstrategiskt arbete

Miljöförvaltningen har i uppdrag att leda och samordna stadens miljöstrategiska arbete. I uppdraget ingår att vi ska övervaka och rapportera miljötillståndet och föreslå åtgärder och beslut inom miljöområdet.

Livsmedelskontroll

I Göteborg är det miljöförvaltningen som kontrollerar att livsmedelsföretagare i kommunen följer lagens regler och levererar säker mat till konsumenterna.

Serveringstillstånd för alkohol

För att få sälja och servera alkohol behöver du tillstånd. I Göteborg, Ale, Härryda, Mölndal, Partille, Kungälv, Tjörn, Stenungsund och Öckerö är det tillståndsenheten på miljöförvaltningen i Göteborg som utreder.

Tillsyn över bostadsmiljö och offentliga lokaler

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn över bostadsmiljö och offentliga lokaler, som till exempel förskolor, samlingslokaler och idrottsanläggningar.

Samhällsplanering

Göteborg ska utvecklas till en långsiktigt hållbar stad. Miljöförvaltningen bidrar med sakkunskap i det arbetet.

Tillsyn över miljöfarliga verksamheter

Miljöförvaltningen ansvarar för att kontrollera att företag och verksamheter i Göteborg följer lagar och föreskrifter som finns för att skydda miljön och vår hälsa.

Miljöövervakning

Hur mår miljön i Göteborg? Miljöförvaltningen har uppdraget att följa och kartlägga miljöutvecklingen i kommunen. Det gör vi genom mätningar och undersökningar inom områdena natur, buller och luft.

Energi- och klimatrådgivning

Göteborgs Stads energi- och klimatrådgivning vänder sig till hushåll, företag och organisationer i Göteborg, Partille och Öckerö.

Internationellt miljösamarbete

Miljöförvaltningen deltar i internationella nätverk och samarbetsprojekt, ofta tillsammans med andra aktörer i Göteborgs Stad.

Miljödiplomering

Miljöförvaltningen har inte längre det politiska uppdraget att fortsätta erbjuda Svensk Miljöbas miljödiplomering. Den så kallade "Göteborgsmetoden" kommer därmed att upphöra 31 december 2020.